Linh kiện điện tử 69

KIT

-9% ARDUINO PRO MINI 328P

ARDUINO PRO MINI 328P

Mã sp: KIT04002

Giá:59,000VND

65,000

-6% ARDUINO UNO R3 NEW

ARDUINO UNO R3 NEW

Mã sp: KIT04007A

Giá:99,000VND

105,000

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

Mã sp: KIT02009A

Giá:300,000VND

300,000

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

Mã sp: KIT02010A

Giá:580,000VND

580,000

-5% KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

Mã sp: KIT02011A

Giá:400,000VND

420,000

-11% KIT STM8L-DISCOVERY STM8L152

KIT STM8L-DISCOVERY STM8L152

Mã sp: KIT02012A

Giá:400,000VND

450,000

KIT STM32F103RCT6

KIT STM32F103RCT6

Mã sp: KIT02013

Giá:250,000VND

250,000

Kit 8051 Mini

Kit 8051 Mini

Mã sp: SP000036

Giá:60,000VND

60,000

KIT ATMEGA8 V2

KIT ATMEGA8 V2

Mã sp: SP010332

Giá:110,000VND

110,000

KIT ATMEGA16 V2

KIT ATMEGA16 V2

Mã sp: SP010333

Giá:145,000VND

145,000

KIT ATMEGA128 V2

KIT ATMEGA128 V2

Mã sp: SP010334

Giá:175,000VND

175,000

-14% ARDUINO NANO 3.0 328 MINI

ARDUINO NANO 3.0 328 MINI

Mã sp: KIT04001

Giá:99,000VND

115,000

-5% ARDUINO MEGA2560 R3

ARDUINO MEGA2560 R3

Mã sp: KIT04006

Giá:219,000VND

230,000

-7% ARDUINO DUE R3

ARDUINO DUE R3

Mã sp: KIT04008A

Giá:509,000VND

550,000

CASE ARDUINO UNO R3

CASE ARDUINO UNO R3

Mã sp: KIT04003

Giá:169,000VND

169,000

-17% KIT WiFi NodeMcu ESP8266 CP2102

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 CP2102

Mã sp: KIT04003B

Giá:149,000VND

180,000

-12% WiFi shiled Arduino ESP8266-ESP-12E

WiFi shiled Arduino ESP8266-ESP-12E

Mã sp: KIT04013

Giá:229,000VND

260,000

PIC 16F877A

PIC 16F877A

Mã sp: VĐK02001

Giá:64,000VND

64,000

KIT ATMEGA 8 V1

KIT ATMEGA 8 V1

Mã sp: KIT07001

Giá:189,000VND

189,000

KIT AVR FULLBOX

KIT AVR FULLBOX

Mã sp: KIT05001

Giá:800,000VND

800,000

Dây HDMI/VGA 1,5M

Dây HDMI/VGA 1,5M

Mã sp: CNT05000

Giá:90,000VND

90,000

Nguồn Raspberry Pi 5V 2.5A Micro USB

Nguồn Raspberry Pi 5V 2.5A Micro USB

Mã sp: KIT18003

Giá:169,000VND

169,000

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mã sp: SP010363

Giá:130,000VND

130,000

-22% KIT PIC V1

KIT PIC V1

Mã sp: KIT03001

Giá:70,000VND

90,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...