Linh kiện điện tử 69

Jack DC

Dây DC CÁI 5.5

Dây DC CÁI 5.5

Mã sp: CNT21004

Giá:8,000VND

8,000

Dây DC ĐỰC 5.5

Dây DC ĐỰC 5.5

Mã sp: CNT21003

Giá:8,000VND

8,000

Jack DC ĐỰC 3.5 x 1.3MM

Jack DC ĐỰC 3.5 x 1.3MM

Mã sp: CNT08005

Giá:2,000VND

2,000

ĐẦU JACK DC đực 5.5X2.1MM

ĐẦU JACK DC đực 5.5X2.1MM

Mã sp: CNT08002

Giá:2,000VND

2,000

JACK DC CÁI 3.5X1.3MM

JACK DC CÁI 3.5X1.3MM

Mã sp: CNT08001

Giá:2,000VND

2,000

JACK DC cái 5.5X2.1MM

JACK DC cái 5.5X2.1MM

Mã sp: CNT08003

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...