Linh kiện điện tử 69

IGBT - IC - Opto

TLP185GB SOP-4

TLP185GB SOP-4

Mã sp: OPT01007A

Giá:9,000VND

9,000

HCPL - 4504

HCPL - 4504

Mã sp: OPT01007

Giá:9,000VND

9,000

PC817B DIP-4 5V 20MA

PC817B DIP-4 5V 20MA

Mã sp: OPT01006

Giá:2,000VND

2,000

4N35M DIP-6

4N35M DIP-6

Mã sp: OPT01004

Giá:5,000VND

5,000

TLP521-1GB (DIP 4)

TLP521-1GB (DIP 4)

Mã sp: OPT01001

Giá:2,000VND

2,000

IGBT FGA25N120 25A 1200V

IGBT FGA25N120 25A 1200V

Mã sp: IGBT01001A

Giá:25,000VND

25,000

IGBT H20R1202

IGBT H20R1202

Mã sp: IGBT01002A

Giá:35,000VND

35,000

H20R1203 IGBT

H20R1203 IGBT

Mã sp: IGBT01003A

Giá:35,000VND

35,000

IRGIB10B60KD1 TO-220-3

IRGIB10B60KD1 TO-220-3

Mã sp:

Giá:25,000VND

25,000

MOC3021 - DIP 6

MOC3021 - DIP 6

Mã sp: OPT02002

Giá:5,500VND

5,500

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...