Linh kiện điện tử 69

IGBT - IC

IGBT FGA25N120 25A 1200V

IGBT FGA25N120 25A 1200V

Mã sp: IGBT01001A

Giá:25,000VND

25,000

IGBT H20R1202

IGBT H20R1202

Mã sp: IGBT01002A

Giá:35,000VND

35,000

H20R1203 IGBT

H20R1203 IGBT

Mã sp: IGBT01003A

Giá:35,000VND

35,000

IRGIB10B60KD1 TO-220-3

IRGIB10B60KD1 TO-220-3

Mã sp:

Giá:25,000VND

25,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...