Linh kiện điện tử 69

IDE-IDC

IDE CÁI 40P

IDE CÁI 40P

Mã sp: CNT11016

Giá:5,000VND

5,000

IDE đực 6P

IDE đực 6P

Mã sp: CNT11019

Giá:2,000VND

2,000

IDE CÁI 20P

IDE CÁI 20P

Mã sp: CNT11014

Giá:4,000VND

4,000

IDE CÁI 16P

IDE CÁI 16P

Mã sp: CNT11013

Giá:3,000VND

3,000

IDE ĐỰC 20P THẲNG

IDE ĐỰC 20P THẲNG

Mã sp: CNT11010

Giá:4,000VND

4,000

IDE ĐỰC 20P CONG

IDE ĐỰC 20P CONG

Mã sp: CNT11009

Giá:4,000VND

4,000

IDE ĐỰC 16P THẲNG

IDE ĐỰC 16P THẲNG

Mã sp: CNT11008

Giá:3,000VND

3,000

IDE ĐỰC 14P THẲNG

IDE ĐỰC 14P THẲNG

Mã sp: CNT11006

Giá:3,000VND

3,000

IDE ĐỰC 14P CONG

IDE ĐỰC 14P CONG

Mã sp: CNT11005

Giá:3,000VND

3,000

Dây IDE 14P

Dây IDE 14P

Mã sp: CNT11001

Giá:10,000VND

10,000

Dây IDE 20P

Dây IDE 20P

Mã sp: CNT11002

Giá:14,000VND

14,000

Dây IDE 16P

Dây IDE 16P

Mã sp: CNT11003

Giá:12,000VND

12,000

Dây IDE 10P

Dây IDE 10P

Mã sp: CNT11004

Giá:8,000VND

8,000

IDE ĐỰC 16P CONG

IDE ĐỰC 16P CONG

Mã sp: CNT11007

Giá:3,000VND

3,000

IDE CÁI 10P

IDE CÁI 10P

Mã sp: CNT11011

Giá:2,000VND

2,000

IDE CÁI 14P

IDE CÁI 14P

Mã sp: CNT11012

Giá:2,000VND

2,000

IDE ĐỰC 10P THẲNG

IDE ĐỰC 10P THẲNG

Mã sp: CNT11015

Giá:2,000VND

2,000

DÂY IDE 10P 1M

DÂY IDE 10P 1M

Mã sp: CNT11017A

Giá:10,000VND

10,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...