Linh kiện điện tử 69

IC Read Time

DS1302N DIP8

DS1302N DIP8

Mã sp: ICS07001

Giá:5,500VND

5,500

DS1307 DIP8

DS1307 DIP8

Mã sp: ICS07002

Giá:7,000VND

7,000

DS1302 SOP 8

DS1302 SOP 8

Mã sp: ICS07003

Giá:4,000VND

4,000

DS1307 SOP-8

DS1307 SOP-8

Mã sp: ICS07004

Giá:5,000VND

5,000

NE556N DIP-14

NE556N DIP-14

Mã sp: ICS07005

Giá:4,000VND

4,000

NE556DT SOP-14

NE556DT SOP-14

Mã sp: ICS07006

Giá:4,000VND

4,000

DS12C887 DIP-24

DS12C887 DIP-24

Mã sp: ICS07007

Giá:55,000VND

55,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...