Linh kiện điện tử 69

IC Opam

LM358

LM358

Mã sp: ICS09001

Giá:4,000VND

4,000

LM339N-DIP14

LM339N-DIP14

Mã sp: ICS09002

Giá:4,000VND

4,000

LM393 DIP 8

LM393 DIP 8

Mã sp: ICS09003

Giá:3,500VND

3,500

LM324 DIP 14

LM324 DIP 14

Mã sp: ICS09004

Giá:4,000VND

4,000

OP07 DIP 8

OP07 DIP 8

Mã sp: ICS09005

Giá:3,000VND

3,000

TL082CP

TL082CP

Mã sp: ICS09006

Giá:4,000VND

4,000

ICL7660 CPAZ

ICL7660 CPAZ

Mã sp: ICS09007

Giá:7,000VND

7,000

LM324 SOP 14

LM324 SOP 14

Mã sp: ICS09008

Giá:3,000VND

3,000

OP07 SOP 8

OP07 SOP 8

Mã sp: ICS09009

Giá:3,000VND

3,000

LM339 SOP-14

LM339 SOP-14

Mã sp: ICS09010

Giá:3,000VND

3,000

LM393 SOP-8

LM393 SOP-8

Mã sp: ICS09011

Giá:3,000VND

3,000

INA128 DIP-8

INA128 DIP-8

Mã sp: ICS09012

Giá:100,000VND

100,000

INA129U SOIC-8

INA129U SOIC-8

Mã sp: ICS09013

Giá:100,000VND

100,000

LM358 SOP-8

LM358 SOP-8

Mã sp: ICS09014A

Giá:3,000VND

3,000

ICL7660 SOP-8

ICL7660 SOP-8

Mã sp: ICS09015A

Giá:7,000VND

7,000

OP270GP DIP-8

OP270GP DIP-8

Mã sp: ICS09016

Giá:50,000VND

50,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...