Linh kiện điện tử 69

IC Nguồn

LM2576 3.3V

LM2576 3.3V

Mã sp: ICS02015

Giá:7,500VND

7,500

AMS1117-3.3V

AMS1117-3.3V

Mã sp: ICS02001

Giá:2,500VND

2,500

L7805

L7805

Mã sp: ICS02002

Giá:2,500VND

2,500

L7809

L7809

Mã sp: ICS02003

Giá:3,000VND

3,000

AMS1117 - 5V

AMS1117 - 5V

Mã sp: ICS02004

Giá:2,500VND

2,500

LM1117T-3.3 (DIP)

LM1117T-3.3 (DIP)

Mã sp: ICS02005

Giá:7,000VND

7,000

L7915CV (DIP)

L7915CV (DIP)

Mã sp: ICS02006

Giá:4,500VND

4,500

L7815CV

L7815CV

Mã sp: ICS02007

Giá:3,000VND

3,000

78L12

78L12

Mã sp: ICS02008

Giá:1,500VND

1,500

smd 7805

smd 7805

Mã sp: ICS02009

Giá:1,500VND

1,500

L7815

L7815

Mã sp: ICS02010

Giá:3,000VND

3,000

L7812

L7812

Mã sp: ICS02011

Giá:2,500VND

2,500

L7806

L7806

Mã sp: ICS02012

Giá:3,000VND

3,000

LM317

LM317

Mã sp: ICS02013

Giá:3,500VND

3,500

LM337

LM337

Mã sp: ICS02014

Giá:8,000VND

8,000

LM2576 5V

LM2576 5V

Mã sp: ICS02016

Giá:7,500VND

7,500

LM2576 12V

LM2576 12V

Mã sp: ICS02017

Giá:7,500VND

7,500

LM2576 ADJ

LM2576 ADJ

Mã sp: ICS02018

Giá:7,500VND

7,500

LM2596S TO 263-6 5.0V BUCK 5V 3A

LM2596S TO 263-6 5.0V BUCK 5V 3A

Mã sp: ICS02019

Giá:7,500VND

7,500

LM2576S TO 263-6 5.0V BUCK 5V 3A

LM2576S TO 263-6 5.0V BUCK 5V 3A

Mã sp: ICS02020

Giá:7,500VND

7,500

78M05 TO-252

78M05 TO-252

Mã sp: ICS02021

Giá:2,500VND

2,500

L7912 TO-220

L7912 TO-220

Mã sp: ICS02022

Giá:4,000VND

4,000

L7824 TO-220

L7824 TO-220

Mã sp: ICS02023

Giá:4,000VND

4,000

L7909 TO-220

L7909 TO-220

Mã sp: ICS02024

Giá:2,500VND

2,500

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...