Linh kiện điện tử 69

IC Nguồn

LM2576 3.3V

LM2576 3.3V

Mã sp: ICS02015

Giá:7,500VND

7,500

L7915

L7915

Mã sp: ICS02026

Giá:4,500VND

4,500

LM350 TO-220

LM350 TO-220

Mã sp: ICS02027

Giá:10,000VND

10,000

LM2596-ADJ PMIC TO-220

LM2596-ADJ PMIC TO-220

Mã sp: ICS02028

Giá:7,500VND

7,500

LM2596-12V PMIC TO-220

LM2596-12V PMIC TO-220

Mã sp: ICS02030

Giá:7,500VND

7,500

LM2596-3.3V PMIC TO-220

LM2596-3.3V PMIC TO-220

Mã sp: ICS02029

Giá:7,500VND

7,500

LM337 1.2-37V TO-220

LM337 1.2-37V TO-220

Mã sp: ICS02031

Giá:10,000VND

10,000

LM2596T-5.0V PMIC TO-220

LM2596T-5.0V PMIC TO-220

Mã sp: ICS02032

Giá:75,000VND

75,000

LM317 TO-3P ADJ 1.5A

LM317 TO-3P ADJ 1.5A

Mã sp: ICS02033A

Giá:14,000VND

14,000

AMS1117-1.2V

AMS1117-1.2V

Mã sp: ICS02034

Giá:6,000VND

6,000

L7906

L7906

Mã sp: ICS02033

Giá:4,000VND

4,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...