Linh kiện điện tử 69

IC Mã Hóa & Giải Mã

PT2262 DIP

PT2262 DIP

Mã sp: ICS10001

Giá:6,500VND

6,500

PT2272 DIP

PT2272 DIP

Mã sp: ICS10002

Giá:6,500VND

6,500

PT2262 SOP-20

PT2262 SOP-20

Mã sp: ICS10003

Giá:6,000VND

6,000

PT2272-L4S SOP-20

PT2272-L4S SOP-20

Mã sp: ICS10004

Giá:6,000VND

6,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...