Linh kiện điện tử 69

IC Khác

NE555

NE555

Mã sp: ICS12001

Giá:3,000VND

3,000

ICL7107 CPLZ

ICL7107 CPLZ

Mã sp: ICS12002

Giá:12,000VND

12,000

TDA2030

TDA2030

Mã sp: ICS12003

Giá:7,000VND

7,000

TDA2003

TDA2003

Mã sp: ICS12004

Giá:7,000VND

7,000

TDA7294

TDA7294

Mã sp: ICS12005

Giá:40,000VND

40,000

TDA2822 12V

TDA2822 12V

Mã sp: ICS12007

Giá:4,000VND

4,000

TDA 7297

TDA 7297

Mã sp: ICS12008

Giá:30,000VND

30,000

TP4056 1A SOP 8

TP4056 1A SOP 8

Mã sp: ICS12009

Giá:10,000VND

10,000

NE555 SMD SOP-8

NE555 SMD SOP-8

Mã sp: ICS12010

Giá:2,000VND

2,000

PL2303HX SOP-28

PL2303HX SOP-28

Mã sp: ICS12011

Giá:15,000VND

15,000

SMD ENC28J60 8KB RAM SSOP-28

SMD ENC28J60 8KB RAM SSOP-28

Mã sp: ICS12012

Giá:55,000VND

55,000

TL494 DIP-16

TL494 DIP-16

Mã sp: ICS12013

Giá:5,000VND

5,000

TL062 DIP-8

TL062 DIP-8

Mã sp: ICS12014

Giá:5,000VND

5,000

TCS3200D

TCS3200D

Mã sp: ICS12015

Giá:100,000VND

100,000

LM567 DIP-8

LM567 DIP-8

Mã sp: ICS12016

Giá:5,000VND

5,000

EL817 DIP-4

EL817 DIP-4

Mã sp: ICS12017

Giá:2,500VND

2,500

TDA2004

TDA2004

Mã sp: ICS12022

Giá:30,000VND

30,000

MT48LC16M16A2 IC BỘ NHỚ SDRAM

MT48LC16M16A2 IC BỘ NHỚ SDRAM

Mã sp:

Giá:70,000VND

70,000

MAX 1644

MAX 1644

Mã sp: ICS12020

Giá:30,000VND

30,000

SMD MPU-6050 QFN-24

SMD MPU-6050 QFN-24

Mã sp: ICS12021A

Giá:65,000VND

65,000

TDA 2050

TDA 2050

Mã sp: ICS12022A

Giá:20,000VND

20,000

UA741 SOP-8

UA741 SOP-8

Mã sp: ICS12023A

Giá:3,500VND

3,500

TD62503

TD62503

Mã sp: ICS12024

Giá:30,000VND

30,000

A671

A671

Mã sp: ICS12025

Giá:3,500VND

3,500

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...