Linh kiện điện tử 69

IC, IC Chức Năng

UDN2981 DIP-18

UDN2981 DIP-18

Mã sp: ICS06005

Giá:28,000VND

28,000

MAX 232 DIP

MAX 232 DIP

Mã sp: ICS06001

Giá:4,000VND

4,000

MAX485 CPA

MAX485 CPA

Mã sp: ICS06002

Giá:4,000VND

4,000

MAX485 SOP 8

MAX485 SOP 8

Mã sp: ICS06003

Giá:4,000VND

4,000

MAX232 SOP 16

MAX232 SOP 16

Mã sp: ICS06004

Giá:4,000VND

4,000

LM2576 3.3V

LM2576 3.3V

Mã sp: ICS02015

Giá:7,500VND

7,500

AMS1117-3.3V

AMS1117-3.3V

Mã sp: ICS02001

Giá:2,500VND

2,500

L7805

L7805

Mã sp: ICS02002

Giá:2,500VND

2,500

L7809

L7809

Mã sp: ICS02003

Giá:3,000VND

3,000

AMS1117 - 5V

AMS1117 - 5V

Mã sp: ICS02004

Giá:2,500VND

2,500

LM1117T-3.3 (DIP)

LM1117T-3.3 (DIP)

Mã sp: ICS02005

Giá:7,000VND

7,000

L7915CV (DIP)

L7915CV (DIP)

Mã sp: ICS02006

Giá:4,500VND

4,500

L7815CV

L7815CV

Mã sp: ICS02007

Giá:3,000VND

3,000

78L12

78L12

Mã sp: ICS02008

Giá:1,500VND

1,500

smd 7805

smd 7805

Mã sp: ICS02009

Giá:1,500VND

1,500

L7815

L7815

Mã sp: ICS02010

Giá:3,000VND

3,000

L7812

L7812

Mã sp: ICS02011

Giá:2,500VND

2,500

L7806

L7806

Mã sp: ICS02012

Giá:3,000VND

3,000

LM317

LM317

Mã sp: ICS02013

Giá:3,500VND

3,500

LM337

LM337

Mã sp: ICS02014

Giá:8,000VND

8,000

LM2576 5V

LM2576 5V

Mã sp: ICS02016

Giá:7,500VND

7,500

LM2576 12V

LM2576 12V

Mã sp: ICS02017

Giá:7,500VND

7,500

LM2576 ADJ

LM2576 ADJ

Mã sp: ICS02018

Giá:7,500VND

7,500

LM2596S TO 263-6 5.0V BUCK 5V 3A

LM2596S TO 263-6 5.0V BUCK 5V 3A

Mã sp: ICS02019

Giá:7,500VND

7,500

Trang đầu ◄1 2 3 4 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...