Linh kiện điện tử 69

IC, IC Chức Năng

UDN2981 DIP-18

UDN2981 DIP-18

Mã sp: ICS06005

Giá:28,000VND

28,000

MAX485 CPA

MAX485 CPA

Mã sp: ICS06002

Giá:4,000VND

4,000

MAX485 SOP 8

MAX485 SOP 8

Mã sp: ICS06003

Giá:4,000VND

4,000

MAX232 SOP 16

MAX232 SOP 16

Mã sp: ICS06004

Giá:4,000VND

4,000

LM2576 3.3V

LM2576 3.3V

Mã sp: ICS02015

Giá:7,500VND

7,500

L7915

L7915

Mã sp: ICS02026

Giá:4,500VND

4,500

LM350 TO-220

LM350 TO-220

Mã sp: ICS02027

Giá:10,000VND

10,000

LM2596-ADJ PMIC TO-220

LM2596-ADJ PMIC TO-220

Mã sp: ICS02028

Giá:7,500VND

7,500

LM2596-12V PMIC TO-220

LM2596-12V PMIC TO-220

Mã sp: ICS02030

Giá:7,500VND

7,500

LM2596-3.3V PMIC TO-220

LM2596-3.3V PMIC TO-220

Mã sp: ICS02029

Giá:7,500VND

7,500

LM337 1.2-37V TO-220

LM337 1.2-37V TO-220

Mã sp: ICS02031

Giá:10,000VND

10,000

LM2596T-5.0V PMIC TO-220

LM2596T-5.0V PMIC TO-220

Mã sp: ICS02032

Giá:75,000VND

75,000

LM317 TO-3P ADJ 1.5A

LM317 TO-3P ADJ 1.5A

Mã sp: ICS02033A

Giá:14,000VND

14,000

AMS1117-1.2V

AMS1117-1.2V

Mã sp: ICS02034

Giá:6,000VND

6,000

L7906

L7906

Mã sp: ICS02033

Giá:4,000VND

4,000

74HC390N

74HC390N

Mã sp: ICS01019

Giá:15,000VND

15,000

74LS90

74LS90

Mã sp: ICS01020

Giá:10,000VND

10,000

74HC132

74HC132

Mã sp: ICS01022

Giá:7,000VND

7,000

74LS95

74LS95

Mã sp: ICS01039

Giá:30,000VND

30,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...