Linh kiện điện tử 69

IC, IC Chức Năng

CD4511BE DIP-16

CD4511BE DIP-16

Mã sp: ICS11002

Giá:4,000VND

4,000

NE555

NE555

Mã sp: ICS12001

Giá:3,000VND

3,000

TL062 DIP-8

TL062 DIP-8

Mã sp: ICS12014

Giá:5,000VND

5,000

LM567 DIP-8

LM567 DIP-8

Mã sp: ICS12016

Giá:5,000VND

5,000

EL817 DIP-4

EL817 DIP-4

Mã sp: ICS12017

Giá:2,500VND

2,500

TDA2004

TDA2004

Mã sp: ICS12022

Giá:30,000VND

30,000

TPS767D301

TPS767D301

Mã sp: ICS12029

Giá:80,000VND

80,000

KA3842

KA3842

Mã sp: ICS12030

Giá:4,000VND

4,000

TCA785

TCA785

Mã sp: ICS13004

Giá:25,000VND

25,000

MCP2551-I/SN DIP-8

MCP2551-I/SN DIP-8

Mã sp: ICS13001

Giá:25,000VND

25,000

CD4017 DIP-16

CD4017 DIP-16

Mã sp: ICS11004A

Giá:4,000VND

4,000

CD4017 SOP-16

CD4017 SOP-16

Mã sp: ICS11005A

Giá:4,000VND

4,000

CD4050 SOP-16

CD4050 SOP-16

Mã sp: ICS11007A

Giá:4,000VND

4,000

CD4093 SOP-14

CD4093 SOP-14

Mã sp: ICS11009A

Giá:5,000VND

5,000

CD4001 SOP-14

CD4001 SOP-14

Mã sp: ICS11014A

Giá:4,000VND

4,000

CD4052 SOP-16

CD4052 SOP-16

Mã sp: ICS11016A

Giá:4,000VND

4,000

CD4013 SOP-14

CD4013 SOP-14

Mã sp: ICS11018A

Giá:4,000VND

4,000

CD4020 DIP-16

CD4020 DIP-16

Mã sp: ICS11021A

Giá:5,000VND

5,000

CD4511 SOP-16

CD4511 SOP-16

Mã sp: ICS11022A

Giá:4,000VND

4,000

CD4081 DIP-14

CD4081 DIP-14

Mã sp: ICS11023A

Giá:6,000VND

6,000

CD4081 SOP-14

CD4081 SOP-14

Mã sp: ICS11024A

Giá:5,000VND

5,000

CD4538 DIP-16

CD4538 DIP-16

Mã sp: ICS11025A

Giá:6,000VND

6,000

CD4538 SOP-16

CD4538 SOP-16

Mã sp: ICS11026A

Giá:6,000VND

6,000

CD4002 DIP-14

CD4002 DIP-14

Mã sp:

Giá:8,000VND

8,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...