Linh kiện điện tử 69

IC, IC Chức Năng

ADC0809

ADC0809

Mã sp: ICS04001

Giá:45,000VND

45,000

ADC0809

ADC0809

Mã sp: ICS04001

Giá:45,000VND

45,000

ADC0804

ADC0804

Mã sp: ICS04002

Giá:40,000VND

40,000

DAC0832LCN DIP-20

DAC0832LCN DIP-20

Mã sp: ICS04004A

Giá:21,000VND

21,000

ADC0832 DIP-8

ADC0832 DIP-8

Mã sp: ICS04003A

Giá:22,000VND

22,000

ADC0808 DIP-28

ADC0808 DIP-28

Mã sp: ICS04005A

Giá:45,000VND

45,000

PCF8591T SOP-16 ADC/DAC 8-BIT I2C

PCF8591T SOP-16 ADC/DAC 8-BIT I2C

Mã sp: ICS04006A

Giá:20,000VND

20,000

PCF8591T DIP-16 ADC/DAC 8-BIT I2C

PCF8591T DIP-16 ADC/DAC 8-BIT I2C

Mã sp: ICS04007A

Giá:20,000VND

20,000

PT2262 DIP

PT2262 DIP

Mã sp: ICS10001

Giá:6,500VND

6,500

PT2272 DIP

PT2272 DIP

Mã sp: ICS10002

Giá:6,500VND

6,500

PT2262 SOP-20

PT2262 SOP-20

Mã sp: ICS10003

Giá:6,000VND

6,000

PT2272-L4S SOP-20

PT2272-L4S SOP-20

Mã sp: ICS10004

Giá:6,000VND

6,000

LM358

LM358

Mã sp: ICS09001

Giá:4,000VND

4,000

LM339N-DIP14

LM339N-DIP14

Mã sp: ICS09002

Giá:4,000VND

4,000

LM393 DIP 8

LM393 DIP 8

Mã sp: ICS09003

Giá:3,500VND

3,500

LM324 DIP 14

LM324 DIP 14

Mã sp: ICS09004

Giá:4,000VND

4,000

OP07 DIP 8

OP07 DIP 8

Mã sp: ICS09005

Giá:3,000VND

3,000

TL082CP

TL082CP

Mã sp: ICS09006

Giá:4,000VND

4,000

ICL7660 CPAZ

ICL7660 CPAZ

Mã sp: ICS09007

Giá:7,000VND

7,000

LM324 SOP 14

LM324 SOP 14

Mã sp: ICS09008

Giá:3,000VND

3,000

OP07 SOP 8

OP07 SOP 8

Mã sp: ICS09009

Giá:3,000VND

3,000

LM339 SOP-14

LM339 SOP-14

Mã sp: ICS09010

Giá:3,000VND

3,000

LM393 SOP-8

LM393 SOP-8

Mã sp: ICS09011

Giá:3,000VND

3,000

INA128 DIP-8

INA128 DIP-8

Mã sp: ICS09012

Giá:100,000VND

100,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...