Linh kiện điện tử 69

IC, IC Chức Năng

PT2272-L4S SOP-20

PT2272-L4S SOP-20

Mã sp: ICS10004

Giá:6,000VND

6,000

LM324 DIP 14

LM324 DIP 14

Mã sp: ICS09004

Giá:4,000VND

4,000

OP07 DIP 8

OP07 DIP 8

Mã sp: ICS09005

Giá:3,000VND

3,000

TL082CP

TL082CP

Mã sp: ICS09006

Giá:4,000VND

4,000

LM339 SOP-14

LM339 SOP-14

Mã sp: ICS09010

Giá:3,000VND

3,000

LM393 SOP-8

LM393 SOP-8

Mã sp: ICS09011

Giá:3,000VND

3,000

INA128 DIP-8

INA128 DIP-8

Mã sp: ICS09012

Giá:100,000VND

100,000

INA129U SOIC-8

INA129U SOIC-8

Mã sp: ICS09013

Giá:100,000VND

100,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...