Linh kiện điện tử 69

IC Giao Tiếp & Mạng

UDN2981 DIP-18

UDN2981 DIP-18

Mã sp: ICS06005

Giá:28,000VND

28,000

MAX485 CPA

MAX485 CPA

Mã sp: ICS06002

Giá:4,000VND

4,000

MAX485 SOP 8

MAX485 SOP 8

Mã sp: ICS06003

Giá:4,000VND

4,000

MAX232 SOP 16

MAX232 SOP 16

Mã sp: ICS06004

Giá:4,000VND

4,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...