Linh kiện điện tử 69

IC Công Suất

L298(DÁN 20)

L298(DÁN 20)

Mã sp: ICS03001

Giá:60,000VND

60,000

L298 3A CHÂN CẮM

L298 3A CHÂN CẮM

Mã sp: ICS03002

Giá:30,000VND

30,000

L293D DIP-16

L293D DIP-16

Mã sp: ICS03003

Giá:22,000VND

22,000

TB6560 AHQ TOSHIBA

TB6560 AHQ TOSHIBA

Mã sp: ICS03004

Giá:70,000VND

70,000

L297 DIP-20

L297 DIP-20

Mã sp: ICS03005A

Giá:30,000VND

30,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...