Linh kiện điện tử 69

IC Audio

LM386 DIP-8

LM386 DIP-8

Mã sp: : ICS05001

Giá:4,000VND

4,000

LM386 SOP-8

LM386 SOP-8

Mã sp: ICS05002

Giá:3,000VND

3,000

LA4440

LA4440

Mã sp: ICS05003

Giá:21,000VND

21,000

TEA2025 DIP-16

TEA2025 DIP-16

Mã sp: ICS05004A

Giá:8,000VND

8,000

TDA2050

TDA2050

Mã sp: ICS05005

Giá:20,000VND

20,000

AN6884

AN6884

Mã sp: ICS13013

Giá:7,000VND

7,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...