Linh kiện điện tử 69

Hộp Nhựa

Hộp Nhựa 83x58x33MM Mặt Trong Có Tai

Hộp Nhựa 83x58x33MM Mặt Trong Có Tai

Mã sp: HN01011

Giá:25,000VND

25,000

Hộp Nhựa 240x160x90MM

Hộp Nhựa 240x160x90MM

Mã sp: HN01009

Giá:110,000VND

110,000

Hộp Nhưa 130x68x44MM

Hộp Nhưa 130x68x44MM

Mã sp: HN01007

Giá:17,000VND

17,000

Hộp Nhựa 158x91x46MM-Mặt Trong Có Tai

Hộp Nhựa 158x91x46MM-Mặt Trong Có Tai

Mã sp: HN01004

Giá:50,000VND

50,000

Hộp Nhựa 125x80x25MM

Hộp Nhựa 125x80x25MM

Mã sp: HN01002

Giá:24,000VND

24,000

Hộp Nhựa 70x45x18MM

Hộp Nhựa 70x45x18MM

Mã sp: HN01012

Giá:6,000VND

6,000

Hộp Nhựa 90x76x25MM

Hộp Nhựa 90x76x25MM

Mã sp: HN01010

Giá:11,000VND

11,000

Hộp Nhựa 47.8x28.8MM

Hộp Nhựa 47.8x28.8MM

Mã sp: HN01008

Giá:6,000VND

6,000

Hộp Nhựa 47.8x28.8MM

Hộp Nhựa 47.8x28.8MM

Mã sp: HN01008

Giá:6,000VND

6,000

Hộp Nhựa 90x70x29MM

Hộp Nhựa 90x70x29MM

Mã sp: HN01006

Giá:15,000VND

15,000

Hộp nhưa 79*43

Hộp nhưa 79*43

Mã sp: TBI04091

Giá:5,000VND

5,000

Hộp Nhựa 80x50x21MM

Hộp Nhựa 80x50x21MM

Mã sp: HN01003

Giá:6,000VND

6,000

Hộp nhựa 75*55*28

Hộp nhựa 75*55*28

Mã sp: HN01001

Giá:6,000VND

6,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...