Linh kiện điện tử 69

Hóa Chất

MUỐI ĂN MÒN

MUỐI ĂN MÒN

Mã sp: DLM02001

Giá:25,000VND

25,000

BỘT SẮT

BỘT SẮT

Mã sp: DLM02002

Giá:9,000VND

9,000

Axeton 50ml

Axeton 50ml

Mã sp: DLM02003

Giá:8,000VND

8,000

Nhựa Thông Lỏng

Nhựa Thông Lỏng

Mã sp: DLM02004

Giá:10,000VND

10,000

NƯỚC TRÁNG THIẾC (50ml)

NƯỚC TRÁNG THIẾC (50ml)

Mã sp: DLM04005

Giá:30,000VND

30,000

DUNG DỊCH PHA MỰC CẢM QUANG

DUNG DỊCH PHA MỰC CẢM QUANG

Mã sp: DLM05005

Giá:40,000VND

40,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...