Linh kiện điện tử 69

Đồng Hồ - Thiết Bị Đo

-4% Đồng hồ DT-9205M

Đồng hồ DT-9205M

Mã sp: PK6916677

Giá:135,000VND

140,000

DÂY ĐỒNG HỒ

DÂY ĐỒNG HỒ

Mã sp: TBI02003

Giá:15,000VND

15,000

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG BST-9205M LOẠI TỐT

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG BST-9205M LOẠI TỐT

Mã sp: TBI02004

Giá:135,000VND

135,000

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN VÀ DÒNG 100V 10A

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN VÀ DÒNG 100V 10A

Mã sp: TBI02006A

Giá:140,000VND

140,000

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN 0-200V

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN 0-200V

Mã sp: TBI02008A

Giá:70,000VND

70,000

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN ĐO DÒNG 0-33V 0-3A V1

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN ĐO DÒNG 0-33V 0-3A V1

Mã sp: TBI02009A

Giá:140,000VND

140,000

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN ĐO DÒNG 0-100V 0-3A

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN ĐO DÒNG 0-100V 0-3A

Mã sp: TBI02010A

Giá:150,000VND

150,000

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN ĐO DÒNG 0-30V 0-3A V2

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN ĐO DÒNG 0-30V 0-3A V2

Mã sp: TBI02011A

Giá:160,000VND

160,000

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN DC 4.5-30V

ĐỒNG HỒ ĐO VÔN DC 4.5-30V

Mã sp: TBI02014

Giá:50,000VND

50,000

USB KIỂM TRA ĐIỆN ÁP SẠC

USB KIỂM TRA ĐIỆN ÁP SẠC

Mã sp: TBI02015

Giá:50,000VND

50,000

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ

Mã sp: TBI02016

Giá:55,000VND

55,000

ĐỒNG HỒ KIM SANWA KH965

ĐỒNG HỒ KIM SANWA KH965

Mã sp: TBI02017

Giá:210,000VND

210,000

Đồng Hồ Kim DE960TR

Đồng Hồ Kim DE960TR

Mã sp: SP000102

Giá:120,000VND

120,000

DÂY ĐỒNG HỒ (Loại tốt)

DÂY ĐỒNG HỒ (Loại tốt)

Mã sp: TBI02003A

Giá:35,000VND

35,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...