Linh kiện điện tử 69

DIY-Mạch_PCB

BOARD MỞ RỘNG ARDUINO NANO

BOARD MỞ RỘNG ARDUINO NANO

Mã sp: SP000195

Giá:45,000VND

45,000

TEST BOARD 8.5*5.5CM V2

TEST BOARD 8.5*5.5CM V2

Mã sp: SP010006

Giá:35,000VND

35,000

TEST BOARD ( Panel ) MB - 102 V3

TEST BOARD ( Panel ) MB - 102 V3

Mã sp: SP010005

Giá:40,000VND

40,000

TEST BOARD ( Panel ) MB - 102 V2

TEST BOARD ( Panel ) MB - 102 V2

Mã sp: SP010004

Giá:45,000VND

45,000

TEST BOARD 8.5*5.5CM

TEST BOARD 8.5*5.5CM

Mã sp: TBI05004

Giá:30,000VND

30,000

TEST BOARD ( Panel ) MB - 102

TEST BOARD ( Panel ) MB - 102

Mã sp: TBI05003

Giá:40,000VND

40,000

TEST BOARD ( Panel ) MINI

TEST BOARD ( Panel ) MINI

Mã sp: TBI05002

Giá:15,000VND

15,000

TEST BOARD (BBB2)

TEST BOARD (BBB2)

Mã sp: TBI05001

Giá:35,000VND

35,000

PCB 5*7

PCB 5*7

Mã sp: DLM01014A

Giá:6,000VND

6,000

PCB 3*7

PCB 3*7

Mã sp: DLM01013A

Giá:5,000VND

5,000

PCB 2*8

PCB 2*8

Mã sp: DLM01012A

Giá:3,000VND

3,000

PCB ĐỤC LỖ 9X15 MÀU XANH (TỐT)

PCB ĐỤC LỖ 9X15 MÀU XANH (TỐT)

Mã sp: DLM01015

Giá:20,000VND

20,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...