Linh kiện điện tử 69

DIP

20N60 20A 600V

20N60 20A 600V

Mã sp: FET01003

Giá:12,000VND

12,000

12N60

12N60

Mã sp: FET01022

Giá:12,000VND

12,000

PN4391 TO-92

PN4391 TO-92

Mã sp: FET01016

Giá:10,000VND

10,000

IRF1404

IRF1404

Mã sp: FET01015

Giá:10,000VND

10,000

13NM60

13NM60

Mã sp: FET01014A

Giá:10,000VND

10,000

IRF640N TO-220

IRF640N TO-220

Mã sp: FET01004

Giá:8,000VND

8,000

50N06 FET TO-220 50A 60V

50N06 FET TO-220 50A 60V

Mã sp: FET01013

Giá:12,000VND

12,000

IRF1405PBF 55V 133A TO-220

IRF1405PBF 55V 133A TO-220

Mã sp: FET01012

Giá:20,000VND

20,000

IRF740PBF FET 10A - 400V

IRF740PBF FET 10A - 400V

Mã sp: FET01011

Giá:8,000VND

8,000

4N60 FET MOSFET N TO - 220

4N60 FET MOSFET N TO - 220

Mã sp: FET01010

Giá:4,000VND

4,000

IRF9540NPBF FET MOSFET TO-220 100V/23A TO-220

IRF9540NPBF FET MOSFET TO-220 100V/23A TO-220

Mã sp: FET01008

Giá:10,000VND

10,000

IRF630N TO-220

IRF630N TO-220

Mã sp: FET01006

Giá:8,000VND

8,000

IRF530N TO-220

IRF530N TO-220

Mã sp: FET01005

Giá:8,000VND

8,000

IRF3205 TO-220

IRF3205 TO-220

Mã sp: FET01002

Giá:9,000VND

9,000

IRFZ44N

IRFZ44N

Mã sp: FET01001

Giá:7,000VND

7,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...