Linh kiện điện tử 69

DIP

20N60 20A 600V

20N60 20A 600V

Mã sp: FET01003

Giá:12,000VND

12,000

12N60

12N60

Mã sp: FET01022

Giá:12,000VND

12,000

PN4391 TO-92

PN4391 TO-92

Mã sp: FET01016

Giá:10,000VND

10,000

IRF1404

IRF1404

Mã sp: FET01015

Giá:10,000VND

10,000

13NM60

13NM60

Mã sp: FET01014A

Giá:10,000VND

10,000

IRF640N TO-220

IRF640N TO-220

Mã sp: FET01004

Giá:8,000VND

8,000

4N60 FET MOSFET N TO - 220

4N60 FET MOSFET N TO - 220

Mã sp: FET01010

Giá:4,000VND

4,000

IRF530N TO-220

IRF530N TO-220

Mã sp: FET01005

Giá:8,000VND

8,000

IRF3205 TO-220

IRF3205 TO-220

Mã sp: FET01002

Giá:9,000VND

9,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...