Linh kiện điện tử 69

Diode

DIODE 1N4148 (10C)

DIODE 1N4148 (10C)

Mã sp: DIO01002

Giá:2,000VND

2,000

KBP210 CẦU CHỈNH LƯU 2A/1000V

KBP210 CẦU CHỈNH LƯU 2A/1000V

Mã sp: DIO02001

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 9.1V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 9.1V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04023

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 3.9V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 3.9V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04022

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 4.3V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 4.3V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04021

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 4.7V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 4.7V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04020

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 5.1V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 5.1V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04019

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 5.6V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 5.6V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04018

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 6.8V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 6.8V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04017

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 8.2V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 8.2V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04016

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 10V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 10V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04015

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 12V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 12V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04014

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 13V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 13V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04013

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 15V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 15V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04012

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 18V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 18V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04011

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 3.3V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 3.3V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04009

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 24V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 24V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04008

Giá:2,500VND

2,500

DIODE 1N4148 SMD (10pcs)

DIODE 1N4148 SMD (10pcs)

Mã sp: DIO01012

Giá:2,000VND

2,000

SMD 1N5822 SS34 3A 40V

SMD 1N5822 SS34 3A 40V

Mã sp: DIO03003

Giá:1,500VND

1,500

MBRF10200 10A 200V TO-220

MBRF10200 10A 200V TO-220

Mã sp: DIO05004

Giá:7,000VND

7,000

1N5819 1A 40V

1N5819 1A 40V

Mã sp: DIO05002

Giá:700VND

700

1N5822 40V 3A

1N5822 40V 3A

Mã sp: DIO05001

Giá:2,000VND

2,000

DIODE 1A 1N4007 SMD (10pcs)

DIODE 1A 1N4007 SMD (10pcs)

Mã sp: DIO03001

Giá:2,000VND

2,000

SMD 1N5819 SS14 (10 pcs)

SMD 1N5819 SS14 (10 pcs)

Mã sp: DIO03002

Giá:7,000VND

7,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...