Linh kiện điện tử 69

Diode

ER506

ER506

Mã sp: DIO01011

Giá:2,000VND

2,000

FR307 1000V 3A

FR307 1000V 3A

Mã sp: DIO01006

Giá:1,000VND

1,000

DIODE RL207 (10C)

DIODE RL207 (10C)

Mã sp: DIO01004

Giá:3,000VND

3,000

DIODE FR207 (10C)

DIODE FR207 (10C)

Mã sp: DIO01003

Giá:3,000VND

3,000

DIODE 1N4007  (10C)

DIODE 1N4007 (10C)

Mã sp: DIO01001

Giá:2,000VND

2,000

DIODE 1N4148 (10C)

DIODE 1N4148 (10C)

Mã sp: DIO01002

Giá:2,000VND

2,000

DIODE CẦU TRÒN 2A 1000V

DIODE CẦU TRÒN 2A 1000V

Mã sp: DIO02009

Giá:3,000VND

3,000

-22% KBU1010 CẦU CHỈNH LƯU 10A 1000V

KBU1010 CẦU CHỈNH LƯU 10A 1000V

Mã sp: DIO02008

Giá:7,000VND

9,000

KBP307 Cầu chỉnh lưu 3A 700V

KBP307 Cầu chỉnh lưu 3A 700V

Mã sp: DIO02006

Giá:2,000VND

2,000

KBP210 CẦU CHỈNH LƯU 2A/1000V

KBP210 CẦU CHỈNH LƯU 2A/1000V

Mã sp: DIO02001

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 9.1V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 9.1V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04023

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 3.9V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 3.9V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04022

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 4.3V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 4.3V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04021

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 4.7V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 4.7V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04020

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 5.1V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 5.1V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04019

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 5.6V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 5.6V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04018

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 6.8V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 6.8V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04017

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 8.2V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 8.2V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04016

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 10V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 10V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04015

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 12V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 12V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04014

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 13V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 13V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04013

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 15V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 15V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04012

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 18V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 18V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04011

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 3.3V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 3.3V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04009

Giá:2,500VND

2,500

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...