Linh kiện điện tử 69

Diode SMD

DIODE 1N4148 SMD (10pcs)

DIODE 1N4148 SMD (10pcs)

Mã sp: DIO01012

Giá:2,000VND

2,000

SMD 1N5822 SS34 3A 40V

SMD 1N5822 SS34 3A 40V

Mã sp: DIO03003

Giá:1,500VND

1,500

DIODE 1A 1N4007 SMD (10pcs)

DIODE 1A 1N4007 SMD (10pcs)

Mã sp: DIO03001

Giá:2,000VND

2,000

SMD 1N5819 SS14 (10 pcs)

SMD 1N5819 SS14 (10 pcs)

Mã sp: DIO03002

Giá:7,000VND

7,000

ZMM 12V (10pcs)

ZMM 12V (10pcs)

Mã sp: DIO03004

Giá:5,000VND

5,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...