Linh kiện điện tử 69

Diode Cầu

KBP210 CẦU CHỈNH LƯU 2A/1000V

KBP210 CẦU CHỈNH LƯU 2A/1000V

Mã sp: DIO02001

Giá:2,000VND

2,000

KBL406 CẦU CHỈNH LƯU 4A 600V

KBL406 CẦU CHỈNH LƯU 4A 600V

Mã sp: DIO02002

Giá:5,000VND

5,000

KBP206 CẦU CHỈNH LƯU 2A 600V

KBP206 CẦU CHỈNH LƯU 2A 600V

Mã sp: DIO02003

Giá:3,000VND

3,000

DP107 CẦU CHỈNH LƯU 1A 700V

DP107 CẦU CHỈNH LƯU 1A 700V

Mã sp: DIO02004

Giá:2,000VND

2,000

KBL608 Cầu chỉnh lưu 6A 800V

KBL608 Cầu chỉnh lưu 6A 800V

Mã sp: DIO02005

Giá:6,000VND

6,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...