Linh kiện điện tử 69

Điện Trở

TRỞ 1M - 10M OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 1M - 10M OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01137A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 1K - 100K OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 1K - 100K OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01139A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 0 - 100 Ohm 1/4w (50 cái)

TRỞ 0 - 100 Ohm 1/4w (50 cái)

Mã sp: DTR01141A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 110 - 910 OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 110 - 910 OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01144A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ 110K - 910K OHM 1/4W (50 CÁI)

TRỞ 110K - 910K OHM 1/4W (50 CÁI)

Mã sp: DTR01132A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ BĂNG 0603X4 10K

TRỞ BĂNG 0603X4 10K

Mã sp: DTR10001

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ BĂNG 0603X4 10K

TRỞ BĂNG 0603X4 10K

Mã sp: DTR10001

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ BĂNG 0603X4 1K

TRỞ BĂNG 0603X4 1K

Mã sp: DTR10002

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ BĂNG 0603X4 2K

TRỞ BĂNG 0603X4 2K

Mã sp: DTR10003

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ BĂNG 0603X4 100R

TRỞ BĂNG 0603X4 100R

Mã sp: DTR10004

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ BĂNG 0603X4 4.7K

TRỞ BĂNG 0603X4 4.7K

Mã sp: DTR10005

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ BĂNG 0603X4 470R

TRỞ BĂNG 0603X4 470R

Mã sp: DTR10006

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ BĂNG 0603X4 220R

TRỞ BĂNG 0603X4 220R

Mã sp: DTR10007

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 10K (50 cái)

Trở Dán 0805 10K (50 cái)

Mã sp: DTR05005

Giá:4,000VND

4,000

Trở Dán 0805 47K (50cái)

Trở Dán 0805 47K (50cái)

Mã sp: DTR05006

Giá:4,000VND

4,000

Trở Dán 0805 100K (50cái)

Trở Dán 0805 100K (50cái)

Mã sp: DTR05007

Giá:4,000VND

4,000

Trở Dán 0805 470 (50 cái)

Trở Dán 0805 470 (50 cái)

Mã sp: DTR05008

Giá:4,000VND

4,000

Trở Dán 0805 3.3K (50 cái)

Trở Dán 0805 3.3K (50 cái)

Mã sp: DTR05009

Giá:4,000VND

4,000

Trở Dán 0805 330 (50 cái)

Trở Dán 0805 330 (50 cái)

Mã sp: DTR05010

Giá:4,000VND

4,000

Trở Dán 0805 4.7K (50 cái)

Trở Dán 0805 4.7K (50 cái)

Mã sp: DTR05011A

Giá:4,000VND

4,000

Trở Dán 0805 2.7K (50 cái)

Trở Dán 0805 2.7K (50 cái)

Mã sp: DTR05012A

Giá:4,000VND

4,000

Trở Dán 0805 0 OHM (50 cái)

Trở Dán 0805 0 OHM (50 cái)

Mã sp: DTR05013A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ DÁN 0805 22K(50 cái)

TRỞ DÁN 0805 22K(50 cái)

Mã sp: DTR05014A

Giá:4,000VND

4,000

TRỞ DÁN 0805 1.5K(50 cái)

TRỞ DÁN 0805 1.5K(50 cái)

Mã sp: DTR09013

Giá:4,000VND

4,000

Trang đầu ◄1 2 3 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...