Linh kiện điện tử 69

DB - DP

CỔNG RS232 ĐỰC

CỔNG RS232 ĐỰC

Mã sp: CNT02004

Giá:3,500VND

3,500

CỔNG RS232 CÁI

CỔNG RS232 CÁI

Mã sp: CNT02005

Giá:5,000VND

5,000

-20% DB9 ĐỰC CHÂN THẲNG

DB9 ĐỰC CHÂN THẲNG

Mã sp: CNT02014A

Giá:2,000VND

2,500

-20% DB9 CÁI CHÂN THẲNG

DB9 CÁI CHÂN THẲNG

Mã sp: CNT02013A

Giá:2,000VND

2,500

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...