Linh kiện điện tử 69

Dây - Cáp

Dây cắm breadboard 65 sợi

Dây cắm breadboard 65 sợi

Mã sp: CNT04029

Giá:45,000VND

45,000

CÁP 7 MÀU ĐỰC ĐỰC (10 SỢI)

CÁP 7 MÀU ĐỰC ĐỰC (10 SỢI)

Mã sp: CNT04026

Giá:7,000VND

7,000

DÂY ĐỒNG TRÁNG MEN

DÂY ĐỒNG TRÁNG MEN

Mã sp: CNT04019

Giá:1,000VND

1,000

dây usb - đầu sạc 3.5

dây usb - đầu sạc 3.5

Mã sp: CNT04018

Giá:10,000VND

10,000

cáp A đực-A cái

cáp A đực-A cái

Mã sp: CNT04017

Giá:25,000VND

25,000

DÂY 2P

DÂY 2P

Mã sp: CNT04016

Giá:2,000VND

2,000

CÁP TRẮNG 8P

CÁP TRẮNG 8P

Mã sp: CNT04014

Giá:6,000VND

6,000

CÁP TRẮNG 7P

CÁP TRẮNG 7P

Mã sp: CNT04013

Giá:5,000VND

5,000

CÁP TRẮNG 6P

CÁP TRẮNG 6P

Mã sp: CNT04012

Giá:4,000VND

4,000

CÁP TRẮNG 5P

CÁP TRẮNG 5P

Mã sp: CNT04011

Giá:3,500VND

3,500

CÁP TRẮNG 4P

CÁP TRẮNG 4P

Mã sp: CNT04010

Giá:3,000VND

3,000

CÁP TRẮNG 3P

CÁP TRẮNG 3P

Mã sp: CNT04009

Giá:2,500VND

2,500

CÁP TRẮNG 2P

CÁP TRẮNG 2P

Mã sp: CNT04008

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...