Linh kiện điện tử 69

Cuộn Cảm

CUỘN CẢM 330UH 3A 8*10MM

CUỘN CẢM 330UH 3A 8*10MM

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

CUỘN CẢM 100UH 3A 8*10MM

CUỘN CẢM 100UH 3A 8*10MM

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

CUỘN CẢM 10UH 3A 8*10MM

CUỘN CẢM 10UH 3A 8*10MM

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

CUỘN CẢM 10UH 1.5A 6X8MM

CUỘN CẢM 10UH 1.5A 6X8MM

Mã sp:

Giá:1,500VND

1,500

CUỘN CẢM SMD 0805 10UH

CUỘN CẢM SMD 0805 10UH

Mã sp: CCM06001

Giá:500VND

500

CUỘN CẢM SMD 0805 100UH

CUỘN CẢM SMD 0805 100UH

Mã sp:

Giá:1,000VND

1,000

100UH(101) 0.8~1A CD75

100UH(101) 0.8~1A CD75

Mã sp: CCM05001

Giá:2,500VND

2,500

CUỘN CẢM 330UH 331 3A 12X12X7MM

CUỘN CẢM 330UH 331 3A 12X12X7MM

Mã sp: CCM03002

Giá:4,500VND

4,500

CUỘN CẢM 33UH 330 3A 12X12X7MM

CUỘN CẢM 33UH 330 3A 12X12X7MM

Mã sp: CCM03005

Giá:4,500VND

4,500

CUỘN CẢM 470UH 1/4W 0307

CUỘN CẢM 470UH 1/4W 0307

Mã sp: CCM01001A

Giá:3,000VND

3,000

CUỘN CẢM 680UH 1/4W 0307

CUỘN CẢM 680UH 1/4W 0307

Mã sp: CCM01002A

Giá:3,000VND

3,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...