Linh kiện điện tử 69

Cuộn Cảm Dip

CUỘN CẢM 330UH 3A 8*10MM

CUỘN CẢM 330UH 3A 8*10MM

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

CUỘN CẢM 100UH 3A 8*10MM

CUỘN CẢM 100UH 3A 8*10MM

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

CUỘN CẢM 10UH 3A 8*10MM

CUỘN CẢM 10UH 3A 8*10MM

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

CUỘN CẢM 10UH 1.5A 6X8MM

CUỘN CẢM 10UH 1.5A 6X8MM

Mã sp:

Giá:1,500VND

1,500

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...