Linh kiện điện tử 69

Connector

KEO NẾN TRẮNG 10mm

KEO NẾN TRẮNG 10mm

Mã sp: CNT10004

Giá:4,000VND

4,000

SÚNG BẮN KEO 20W - 6 - 7mm

SÚNG BẮN KEO 20W - 6 - 7mm

Mã sp: CNT10003

Giá:45,000VND

45,000

KEO NẾN TRẮNG 6mm

KEO NẾN TRẮNG 6mm

Mã sp: CNT10002

Giá:1,500VND

1,500

KEO NẾN ĐEN 6mm

KEO NẾN ĐEN 6mm

Mã sp: CNT10001

Giá:4,000VND

4,000

RJ45 LOẠI CÓ ĐÈN BÁO

RJ45 LOẠI CÓ ĐÈN BÁO

Mã sp: CNT09004

Giá:24,000VND

24,000

RJ45 LOẠI CÓ ĐÈN BÁO V2

RJ45 LOẠI CÓ ĐÈN BÁO V2

Mã sp: CNT09005A

Giá:12,000VND

12,000

PS2 CONNECTOR

PS2 CONNECTOR

Mã sp: CNT09003

Giá:4,000VND

4,000

RJ45 8P (LOẠI NGẮN)

RJ45 8P (LOẠI NGẮN)

Mã sp: CNT09002

Giá:6,000VND

6,000

RJ45 8P (LOẠI DÀI )

RJ45 8P (LOẠI DÀI )

Mã sp: CNT09001

Giá:6,000VND

6,000

cọc đồng đực cái 40 mm

cọc đồng đực cái 40 mm

Mã sp: CNT03011

Giá:4,000VND

4,000

cọc đồng đực cái 35 mm

cọc đồng đực cái 35 mm

Mã sp: CNT03010

Giá:3,000VND

3,000

cọc đồng đực cái 30 mm

cọc đồng đực cái 30 mm

Mã sp: CNT03009

Giá:2,500VND

2,500

cọc đồng đực cái 25mm

cọc đồng đực cái 25mm

Mã sp: CNT03008

Giá:2,500VND

2,500

cọc đồng đực cái 20mm

cọc đồng đực cái 20mm

Mã sp: CNT03007

Giá:2,000VND

2,000

cọc đồng đực cái 15mm

cọc đồng đực cái 15mm

Mã sp: CNT03006

Giá:2,000VND

2,000

cọc đồng đực cái 10mm

cọc đồng đực cái 10mm

Mã sp: CNT03005

Giá:1,500VND

1,500

Cọc đồng 5mm đực cái

Cọc đồng 5mm đực cái

Mã sp: CNT03002

Giá:1,000VND

1,000

cọc đồng 15mm cái cái

cọc đồng 15mm cái cái

Mã sp: CNT0300

Giá:1,500VND

1,500

cọc đồng 10mm cái cái

cọc đồng 10mm cái cái

Mã sp: CNT03003

Giá:1,000VND

1,000

Dây DC CÁI 5.5

Dây DC CÁI 5.5

Mã sp: CNT21004

Giá:8,000VND

8,000

Dây DC ĐỰC 5.5

Dây DC ĐỰC 5.5

Mã sp: CNT21003

Giá:8,000VND

8,000

Jack DC ĐỰC 3.5 x 1.3MM

Jack DC ĐỰC 3.5 x 1.3MM

Mã sp: CNT08005

Giá:2,000VND

2,000

ĐẦU JACK DC đực 5.5X2.1MM

ĐẦU JACK DC đực 5.5X2.1MM

Mã sp: CNT08002

Giá:2,000VND

2,000

JACK DC CÁI 3.5X1.3MM

JACK DC CÁI 3.5X1.3MM

Mã sp: CNT08001

Giá:2,000VND

2,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...