Linh kiện điện tử 69

Công Tắc

Núm Triết Áp 6MM

Núm Triết Áp 6MM

Mã sp: BUT05001

Giá:2,000VND

2,000

NÚT NHẤN 6 CHÂN 5.8*5.8MM

NÚT NHẤN 6 CHÂN 5.8*5.8MM

Mã sp: BUT04005

Giá:1,000VND

1,000

jack WP 2-3

jack WP 2-3

Mã sp: BUT04003

Giá:5,000VND

5,000

NÚT NHẤN 6 CHÂN 8*8MM

NÚT NHẤN 6 CHÂN 8*8MM

Mã sp: BUT04001

Giá:1,000VND

1,000

CÔNG TẮC BẬP BÊNH 16V 250V

CÔNG TẮC BẬP BÊNH 16V 250V

Mã sp: BUT04004

Giá:8,000VND

8,000

Nút nhấn chống nước - XANH DƯƠNG

Nút nhấn chống nước - XANH DƯƠNG

Mã sp: BUT03010

Giá:9,000VND

9,000

Nút nhấn chống nước - ĐEN

Nút nhấn chống nước - ĐEN

Mã sp: BUT03011

Giá:9,000VND

9,000

Nút nhấn chống nước - TRẮNG

Nút nhấn chống nước - TRẮNG

Mã sp: BUT03012

Giá:9,000VND

9,000

CÔNG TẮC KCD1 101

CÔNG TẮC KCD1 101

Mã sp: BUT03001

Giá:4,000VND

4,000

NÚT NHẤN 3*6*5MM SMD

NÚT NHẤN 3*6*5MM SMD

Mã sp: BUT03003

Giá:1,000VND

1,000

NÚT NHẤN 3*6*5MM DIP

NÚT NHẤN 3*6*5MM DIP

Mã sp: BUT03004A

Giá:1,000VND

1,000

NÚT NHẤN 3*6*2.5MM SMD

NÚT NHẤN 3*6*2.5MM SMD

Mã sp: BUT03005A

Giá:1,000VND

1,000

CÔNG TẮC KCD1 101 Đỏ

CÔNG TẮC KCD1 101 Đỏ

Mã sp: BUT03001A

Giá:2,000VND

2,000

CÔNG TẮC GẠT 3 CHÂN SS-12D00

CÔNG TẮC GẠT 3 CHÂN SS-12D00

Mã sp: BUT02001

Giá:4,000VND

4,000

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH

Mã sp: BUT02010

Giá:5,000VND

5,000

CÔNG TẮC GẠT 3 CHÂN (Có chân giữ)

CÔNG TẮC GẠT 3 CHÂN (Có chân giữ)

Mã sp: BUT02011

Giá:2,000VND

2,000

SWITCH SỐ 1P (CÔNG TẮC BIT 1P)

SWITCH SỐ 1P (CÔNG TẮC BIT 1P)

Mã sp: BUT02012

Giá:2,000VND

2,000

NÚT NHẤN 4 CHÂN 6*6*5 (10 chiếc)

NÚT NHẤN 4 CHÂN 6*6*5 (10 chiếc)

Mã sp: BUT01001

Giá:5,000VND

5,000

NÚT NHẤN 4 CHÂN 6*6*8

NÚT NHẤN 4 CHÂN 6*6*8

Mã sp: BUT01003

Giá:500VND

500

NÚT NHẤN 4 CHÂN 12*12*9

NÚT NHẤN 4 CHÂN 12*12*9

Mã sp: BUT01005

Giá:1,000VND

1,000

Công tắc B3F

Công tắc B3F

Mã sp: BUT01006

Giá:1,500VND

1,500

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...