Linh kiện điện tử 69

Cọc Đồng

cọc đồng đực cái 40 mm

cọc đồng đực cái 40 mm

Mã sp: CNT03011

Giá:4,000VND

4,000

cọc đồng đực cái 35 mm

cọc đồng đực cái 35 mm

Mã sp: CNT03010

Giá:3,000VND

3,000

cọc đồng đực cái 30 mm

cọc đồng đực cái 30 mm

Mã sp: CNT03009

Giá:2,500VND

2,500

cọc đồng đực cái 15mm

cọc đồng đực cái 15mm

Mã sp: CNT03006

Giá:2,000VND

2,000

cọc đồng đực cái 10mm

cọc đồng đực cái 10mm

Mã sp: CNT03005

Giá:1,500VND

1,500

Cọc đồng 5mm đực cái

Cọc đồng 5mm đực cái

Mã sp: CNT03002

Giá:1,000VND

1,000

cọc đồng 15mm cái cái

cọc đồng 15mm cái cái

Mã sp: CNT0300

Giá:1,500VND

1,500

cọc đồng 10mm cái cái

cọc đồng 10mm cái cái

Mã sp: CNT03003

Giá:1,000VND

1,000

ĐẾ DÁN DÂY RÚT

ĐẾ DÁN DÂY RÚT

Mã sp:

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...