Chuyển Khoản

Tài Khoản Thanh Toán 1:

Chủ TK: Bùi Quốc Hưng

TechcomBank: 19027289614016

Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam