Linh kiện điện tử 69

CD

CD4511BE DIP-16

CD4511BE DIP-16

Mã sp: ICS11002

Giá:4,000VND

4,000

CD4017 DIP-16

CD4017 DIP-16

Mã sp: ICS11004A

Giá:4,000VND

4,000

CD4017 SOP-16

CD4017 SOP-16

Mã sp: ICS11005A

Giá:4,000VND

4,000

CD4050 SOP-16

CD4050 SOP-16

Mã sp: ICS11007A

Giá:4,000VND

4,000

CD4093 SOP-14

CD4093 SOP-14

Mã sp: ICS11009A

Giá:5,000VND

5,000

CD4001 SOP-14

CD4001 SOP-14

Mã sp: ICS11014A

Giá:4,000VND

4,000

CD4052 SOP-16

CD4052 SOP-16

Mã sp: ICS11016A

Giá:4,000VND

4,000

CD4013 SOP-14

CD4013 SOP-14

Mã sp: ICS11018A

Giá:4,000VND

4,000

CD4020 DIP-16

CD4020 DIP-16

Mã sp: ICS11021A

Giá:5,000VND

5,000

CD4511 SOP-16

CD4511 SOP-16

Mã sp: ICS11022A

Giá:4,000VND

4,000

CD4081 DIP-14

CD4081 DIP-14

Mã sp: ICS11023A

Giá:6,000VND

6,000

CD4081 SOP-14

CD4081 SOP-14

Mã sp: ICS11024A

Giá:5,000VND

5,000

CD4538 DIP-16

CD4538 DIP-16

Mã sp: ICS11025A

Giá:6,000VND

6,000

CD4538 SOP-16

CD4538 SOP-16

Mã sp: ICS11026A

Giá:6,000VND

6,000

CD4002 DIP-14

CD4002 DIP-14

Mã sp:

Giá:8,000VND

8,000

CD4007 DIP-14

CD4007 DIP-14

Mã sp: ICS11028A

Giá:10,000VND

10,000

CD4010 DIP-16

CD4010 DIP-16

Mã sp: ICS11029A

Giá:5,000VND

5,000

CD4011 DIP-14

CD4011 DIP-14

Mã sp: ICS11030A

Giá:4,000VND

4,000

CD4011 SOP-14

CD4011 SOP-14

Mã sp: ICS11031A

Giá:4,000VND

4,000

CD4012 DIP-14

CD4012 DIP-14

Mã sp: ICS11032A

Giá:6,000VND

6,000

CD4015 DIP-16

CD4015 DIP-16

Mã sp: ICS11033A

Giá:7,000VND

7,000

CD4016 DIP-14

CD4016 DIP-14

Mã sp: ICS11034A

Giá:7,000VND

7,000

CD4021 DIP-16

CD4021 DIP-16

Mã sp: ICS11035A

Giá:7,000VND

7,000

CD4022 DIP-16

CD4022 DIP-16

Mã sp: ICS11036A

Giá:6,000VND

6,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...