Linh kiện điện tử 69

CD

CD4094 SOP-16

CD4094 SOP-16

Mã sp: ICS11001

Giá:4,000VND

4,000

CD4511BE DIP-16

CD4511BE DIP-16

Mã sp: ICS11002

Giá:4,000VND

4,000

CD4094 DIP-16

CD4094 DIP-16

Mã sp: ICS11003

Giá:5,000VND

5,000

CD4017 DIP-16

CD4017 DIP-16

Mã sp: ICS11004A

Giá:4,000VND

4,000

CD4017 SOP-16

CD4017 SOP-16

Mã sp: ICS11005A

Giá:4,000VND

4,000

CD4050 DIP-16

CD4050 DIP-16

Mã sp: ICS11006A

Giá:4,000VND

4,000

CD4050 SOP-16

CD4050 SOP-16

Mã sp: ICS11007A

Giá:4,000VND

4,000

CD4093 DIP-14

CD4093 DIP-14

Mã sp: ICS11008A

Giá:4,000VND

4,000

CD4093 SOP-14

CD4093 SOP-14

Mã sp: ICS11009A

Giá:5,000VND

5,000

CD4066 DIP-16

CD4066 DIP-16

Mã sp: ICS11010A

Giá:4,000VND

4,000

CD4066 SOP-16

CD4066 SOP-16

Mã sp: ICS11011A

Giá:4,000VND

4,000

CD4026 DIP-16

CD4026 DIP-16

Mã sp: ICS11012A

Giá:9,000VND

9,000

CD4001 DIP-14

CD4001 DIP-14

Mã sp: ICS11013A

Giá:4,000VND

4,000

CD4001 SOP-14

CD4001 SOP-14

Mã sp: ICS11014A

Giá:4,000VND

4,000

CD4052 DIP-16

CD4052 DIP-16

Mã sp: ICS11015A

Giá:4,000VND

4,000

CD4052 SOP-16

CD4052 SOP-16

Mã sp: ICS11016A

Giá:4,000VND

4,000

CD4013 DIP-14

CD4013 DIP-14

Mã sp: ICS11017A

Giá:4,000VND

4,000

CD4013 SOP-14

CD4013 SOP-14

Mã sp: ICS11018A

Giá:4,000VND

4,000

CD4051 DIP-16

CD4051 DIP-16

Mã sp: ICS11019A

Giá:4,000VND

4,000

CD4051 SOP-16

CD4051 SOP-16

Mã sp: ICS11020A

Giá:4,000VND

4,000

CD4020 DIP-16

CD4020 DIP-16

Mã sp: ICS11021A

Giá:5,000VND

5,000

CD4511 SOP-16

CD4511 SOP-16

Mã sp: ICS11022A

Giá:4,000VND

4,000

CD4081 DIP-14

CD4081 DIP-14

Mã sp: ICS11023A

Giá:6,000VND

6,000

CD4081 SOP-14

CD4081 SOP-14

Mã sp: ICS11024A

Giá:5,000VND

5,000

Trang đầu ◄1 2 3 4 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...