Linh kiện điện tử 69

CB Hồng Ngoại

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

Mã sp: CBI08006A

Giá:150,000VND

150,000

PhotoTransistor 3DU5C

PhotoTransistor 3DU5C

Mã sp: TST01101

Giá:8,000VND

8,000

Module Quang Trở

Module Quang Trở

Mã sp:

Giá:19,000VND

19,000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TL1838

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TL1838

Mã sp: LED04008

Giá:3,000VND

3,000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI RPR220

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI RPR220

Mã sp: CBI08001

Giá:13,000VND

13,000

MODULE CẢM BIẾN MẦU TCS3200

MODULE CẢM BIẾN MẦU TCS3200

Mã sp: CBI08002

Giá:119,000VND

119,000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TCRT5000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TCRT5000

Mã sp: CBI08003

Giá:5,000VND

5,000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI RPR359F

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI RPR359F

Mã sp: CBI08005

Giá:20,000VND

20,000

QUANG TRỞ 5516

QUANG TRỞ 5516

Mã sp: DTR07001

Giá:2,000VND

2,000

Mắt đọc encoder ITR9608-F

Mắt đọc encoder ITR9608-F

Mã sp: RBT03003

Giá:12,000VND

12,000

QUANG TRỞ 5MM

QUANG TRỞ 5MM

Mã sp: DTR07002

Giá:2,000VND

2,000

TCS3200D

TCS3200D

Mã sp: ICS12015

Giá:100,000VND

100,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...