Linh kiện điện tử 69

CB Góc Gia Tốc

CẢM BIẾN ĐỘ NGHIÊNG ADXL345

CẢM BIẾN ĐỘ NGHIÊNG ADXL345

Mã sp: CBI06002

Giá:79,000VND

79,000

-17% GY-521 MPU 6050

GY-521 MPU 6050

Mã sp: CBI06001

Giá:75,000VND

90,000

GY-511 LSM303DLHC V1 LA BÀN SỐ

GY-511 LSM303DLHC V1 LA BÀN SỐ

Mã sp: CBI06005A

Giá:180,000VND

180,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...