Linh kiện điện tử 69

Cầu Chì SMD

Cầu chì RF60050 60v- 0.5A

Cầu chì RF60050 60v- 0.5A

Mã sp: CCI01003

Giá:3,500VND

3,500

cầu chì RF16100 16V 1A

cầu chì RF16100 16V 1A

Mã sp: CCI01004

Giá:3,500VND

3,500

đế kẹp cầu chì 5*20

đế kẹp cầu chì 5*20

Mã sp: CCI01005

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 5*20 250V 1A

CẦU CHÌ 5*20 250V 1A

Mã sp: CCI01006

Giá:500VND

500

đế kẹp cầu chì 6*30

đế kẹp cầu chì 6*30

Mã sp: CCI01007

Giá:1,000VND

1,000

Cầu chì 6 * 30 250V 1A

Cầu chì 6 * 30 250V 1A

Mã sp: CCI01008

Giá:1,000VND

1,000

cầu chì 3 * 10mm 250V 0.5A

cầu chì 3 * 10mm 250V 0.5A

Mã sp: CCI01009

Giá:1,000VND

1,000

CẦU CHÌ 5*20 250V 2A

CẦU CHÌ 5*20 250V 2A

Mã sp: CCI01010

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 5*20 250V 6A

CẦU CHÌ 5*20 250V 6A

Mã sp: CCI01011

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 5*20 250V 7A

CẦU CHÌ 5*20 250V 7A

Mã sp: CCI01012

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 5*20 250V 5A

CẦU CHÌ 5*20 250V 5A

Mã sp: CCI01015

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 5*20 250V 3A

CẦU CHÌ 5*20 250V 3A

Mã sp: CCI01016

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 5*20 250V 10A

CẦU CHÌ 5*20 250V 10A

Mã sp: CCI01017

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 5*20 250V 15A

CẦU CHÌ 5*20 250V 15A

Mã sp: CCI01018

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 5*20 250V 8A

CẦU CHÌ 5*20 250V 8A

Mã sp: CCI01013

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 5*20 250V 7A

CẦU CHÌ 5*20 250V 7A

Mã sp: CCI01012

Giá:500VND

500

CẦU CHÌ 3*10 250V 3A

CẦU CHÌ 3*10 250V 3A

Mã sp: CCI01019

Giá:1,000VND

1,000

CẦU CHÌ 3*10 250V 5A

CẦU CHÌ 3*10 250V 5A

Mã sp: CCI01020

Giá:1,000VND

1,000

CẦU CHÌ 6*30 250V 2A

CẦU CHÌ 6*30 250V 2A

Mã sp: CCI01021

Giá:1,000VND

1,000

CẦU CHÌ 6*30 250V 3A

CẦU CHÌ 6*30 250V 3A

Mã sp: CCI01022

Giá:1,000VND

1,000

CẦU CHÌ 6*30 250V 5A

CẦU CHÌ 6*30 250V 5A

Mã sp: CCI01023

Giá:1,000VND

1,000

CẦU CHÌ 6*30 250V 10A

CẦU CHÌ 6*30 250V 10A

Mã sp: CCI01024

Giá:1,000VND

1,000

CẦU CHÌ 6*30 250V 15A

CẦU CHÌ 6*30 250V 15A

Mã sp: CCI01014

Giá:1,000VND

1,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...