Linh kiện điện tử 69

Cảm Biến

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

Mã sp: CBI08006A

Giá:150,000VND

150,000

-13% CẢM BIẾN MƯA

CẢM BIẾN MƯA

Mã sp: CBI02001

Giá:39,000VND

45,000

-7% CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

Mã sp: CBI01015A

Giá:84,000VND

90,000

-7% CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

Mã sp: CBI01015A

Giá:84,000VND

90,000

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V1

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V1

Mã sp: CBI03001

Giá:25,000VND

25,000

-29% CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V2

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V2

Mã sp: CBI03003

Giá:25,000VND

35,000

Cảm Biến Nhiệt Độ và Độ Ẩm SHT75

Cảm Biến Nhiệt Độ và Độ Ẩm SHT75

Mã sp: SP010388

Giá:799,000VND

799,000

LM35

LM35

Mã sp: CBI01001

Giá:20,000VND

20,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ HR202

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ HR202

Mã sp: CBI01017

Giá:15,000VND

15,000

DS18B20

DS18B20

Mã sp: CBI01002

Giá:22,000VND

22,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SHT11

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SHT11

Mã sp: CBI01005A

Giá:215,000VND

215,000

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11 V2

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11 V2

Mã sp: CBI01007A

Giá:39,000VND

39,000

-15% CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT22

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT22

Mã sp: CBI01011A

Giá:115,000VND

135,000

NTC-MF52AT 10K

NTC-MF52AT 10K

Mã sp: DTR09001A

Giá:4,000VND

4,000

-4% Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm SHT71

Cảm Biến Nhiệt Độ Và Độ Ẩm SHT71

Mã sp: CBI01019

Giá:515,000VND

535,000

CẢM BIẾN ĐỘ ẨM HS1101

CẢM BIẾN ĐỘ ẨM HS1101

Mã sp: CBI01008A

Giá:58,000VND

58,000

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ DS18B20 CHỐNG NƯỚC

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ DS18B20 CHỐNG NƯỚC

Mã sp: CBI01012A

Giá:49,000VND

49,000

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT22

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT22

Mã sp: CBI01004A

Giá:145,000VND

145,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11

Mã sp: CBI01003

Giá:23,000VND

23,000

MODULE CẢM BIẾN MẦU TCS3200

MODULE CẢM BIẾN MẦU TCS3200

Mã sp: CBI08002

Giá:119,000VND

119,000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TCRT5000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TCRT5000

Mã sp: CBI08003

Giá:5,000VND

5,000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI RPR359F

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI RPR359F

Mã sp: CBI08005

Giá:20,000VND

20,000

QUANG TRỞ 5516

QUANG TRỞ 5516

Mã sp: DTR07001

Giá:2,000VND

2,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...