Linh kiện điện tử 69

Cảm Biến

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

Mã sp: CBI08006A

Giá:150,000VND

150,000

-13% CẢM BIẾN MƯA

CẢM BIẾN MƯA

Mã sp: CBI02001

Giá:39,000VND

45,000

-17% CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR D203S

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR D203S

Mã sp: CBI03005A

Giá:20,000VND

24,000

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG LHI778

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG LHI778

Mã sp: CBI03002

Giá:25,000VND

25,000

PhotoTransistor 3DU5C

PhotoTransistor 3DU5C

Mã sp: TST01101

Giá:8,000VND

8,000

Module Quang Trở

Module Quang Trở

Mã sp:

Giá:19,000VND

19,000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TL1838

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TL1838

Mã sp: LED04008

Giá:3,000VND

3,000

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI RPR220

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI RPR220

Mã sp: CBI08001

Giá:13,000VND

13,000

-9% DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ NTC MF58

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ NTC MF58

Mã sp: CBI01014A

Giá:21,000VND

23,000

-5% DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ WZP PT100 RTD

DÂY ĐO NHIỆT ĐỘ WZP PT100 RTD

Mã sp: CBI01009A

Giá:42,000VND

44,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM SHT10

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM SHT10

Mã sp: CBI01010A

Giá:199,000VND

199,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM SHT10

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM SHT10

Mã sp: CBI01010A

Giá:199,000VND

199,000

-7% CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

Mã sp: CBI01015A

Giá:84,000VND

90,000

-7% CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT21

Mã sp: CBI01015A

Giá:84,000VND

90,000

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V1

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V1

Mã sp: CBI03001

Giá:25,000VND

25,000

-29% CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V2

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HC-SR501 V2

Mã sp: CBI03003

Giá:25,000VND

35,000

Cảm Biến Nhiệt Độ và Độ Ẩm SHT75

Cảm Biến Nhiệt Độ và Độ Ẩm SHT75

Mã sp: SP010388

Giá:799,000VND

799,000

LM35

LM35

Mã sp: CBI01001

Giá:20,000VND

20,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ HR202

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ HR202

Mã sp: CBI01017

Giá:15,000VND

15,000

DS18B20

DS18B20

Mã sp: CBI01002

Giá:22,000VND

22,000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SHT11

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SHT11

Mã sp: CBI01005A

Giá:215,000VND

215,000

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11 V2

MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DHT11 V2

Mã sp: CBI01007A

Giá:39,000VND

39,000

-15% CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT22

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT22

Mã sp: CBI01011A

Giá:115,000VND

135,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...