Linh kiện điện tử 69

Cảm Biến Khí

Module Cảm Biến CO2 MG811

Module Cảm Biến CO2 MG811

Mã sp: CBI07011

Giá:1,200,000VND

1,200,000

MODULE CẢM BIẾN KHÍ MQ135

MODULE CẢM BIẾN KHÍ MQ135

Mã sp: CBI07007A

Giá:155,000VND

155,000

MODULE CẢM BIẾN KHÍ GAS MQ2

MODULE CẢM BIẾN KHÍ GAS MQ2

Mã sp: CBI07002

Giá:48,000VND

48,000

CẢM BIẾN RƯỢU MQ3

CẢM BIẾN RƯỢU MQ3

Mã sp: CBI07006

Giá:38,000VND

38,000

CẢM BIẾN KHÍ MQ135

CẢM BIẾN KHÍ MQ135

Mã sp: CBI07008A

Giá:65,000VND

65,000

ĐẾ MQ2 - MQ3 - MQ5 - MQ9

ĐẾ MQ2 - MQ3 - MQ5 - MQ9

Mã sp: CBI07009A

Giá:10,000VND

10,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...