Linh kiện điện tử 69

Cảm Biến Dòng

CẢM BIẾN DÒNG HALL 100A YHDC

CẢM BIẾN DÒNG HALL 100A YHDC

Mã sp: CBI11005

Giá:149,000VND

149,000

IC ACS712-5A

IC ACS712-5A

Mã sp: CBI11004A

Giá:59,000VND

59,000

MODULE ACS712-5A

MODULE ACS712-5A

Mã sp: CBI11003A

Giá:69,000VND

69,000

MODULE ACS712-20A

MODULE ACS712-20A

Mã sp: CBI11001

Giá:70,000VND

70,000

MODULE ACS712-30A

MODULE ACS712-30A

Mã sp: CBI11002A

Giá:70,000VND

70,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...