Linh kiện điện tử 69

Cảm Biến Áp Suất

MODULE CAM BIEN AP SUẤT BMP 085

MODULE CAM BIEN AP SUẤT BMP 085

Mã sp: CBI04001

Giá:219,000VND

219,000

CAM BIEN ÁP SUẤT MPS20N0040D-D DIP-6

CAM BIEN ÁP SUẤT MPS20N0040D-D DIP-6

Mã sp: CBI04002A

Giá:58,000VND

58,000

CAM BIEN ÁP SUẤT MPS20N0040D-D SOP-6

CAM BIEN ÁP SUẤT MPS20N0040D-D SOP-6

Mã sp: CBI04003A

Giá:58,000VND

58,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...