Linh kiện điện tử 69

Cảm Biến

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200 V2

Mã sp: CBI08006

Giá:149,000VND

149,000

MODULE CAM BIEN AP SUẤT BMP 085

MODULE CAM BIEN AP SUẤT BMP 085

Mã sp: CBI04001

Giá:219,000VND

219,000

Module Cảm Biến CO2 MG811

Module Cảm Biến CO2 MG811

Mã sp: CBI07011

Giá:1,200,000VND

1,200,000

MODULE CẢM BIẾN KHÍ MQ135

MODULE CẢM BIẾN KHÍ MQ135

Mã sp: CBI07007A

Giá:155,000VND

155,000

CẢM BIẾN KHÍ MQ6

CẢM BIẾN KHÍ MQ6

Mã sp: CBI07010

Giá:50,000VND

50,000

MODULE CẢM BIẾN KHÍ GAS MQ2

MODULE CẢM BIẾN KHÍ GAS MQ2

Mã sp: CBI07002

Giá:48,000VND

48,000

Đầu Rò Cảm Biến Siêu Âm TCT40-16R/T

Đầu Rò Cảm Biến Siêu Âm TCT40-16R/T

Mã sp: CBI05007

Giá:25,000VND

25,000

-5% MODULE SRF US-016

MODULE SRF US-016

Mã sp: CBI05005A

Giá:114,000VND

120,000

-1% MODULE SRF US-100

MODULE SRF US-100

Mã sp: CBI05004A

Giá:148,000VND

150,000

-8% SRF 05

SRF 05

Mã sp: CBI05002

Giá:35,000VND

38,000

-25% GY-31 TCS3200 CẢM BIẾN MẦU CHỐNG NHIỄU

GY-31 TCS3200 CẢM BIẾN MẦU CHỐNG NHIỄU

Mã sp: CBI13001

Giá:179,000VND

240,000

CẢM BIẾN ĐỘ NGHIÊNG ADXL345

CẢM BIẾN ĐỘ NGHIÊNG ADXL345

Mã sp: CBI06002

Giá:79,000VND

79,000

-17% GY-521 MPU 6050

GY-521 MPU 6050

Mã sp: CBI06001

Giá:75,000VND

90,000

GY-85 CẢM BIẾN 9 CHIỀU

GY-85 CẢM BIẾN 9 CHIỀU

Mã sp: CBI06003

Giá:400,000VND

400,000

GY-50 L3G4200D CẢM BIẾN GÓC

GY-50 L3G4200D CẢM BIẾN GÓC

Mã sp: CBI06004A

Giá:250,000VND

250,000

GY-511 LSM303DLHC V1 LA BÀN SỐ

GY-511 LSM303DLHC V1 LA BÀN SỐ

Mã sp: CBI06005A

Giá:180,000VND

180,000

GY-271 MODULE LA BÀN SỐ HMC 5883L

GY-271 MODULE LA BÀN SỐ HMC 5883L

Mã sp: CBI06006A

Giá:70,000VND

70,000

MODULE CẢM BIẾN MẦU TCS3200

MODULE CẢM BIẾN MẦU TCS3200

Mã sp: CBI08002

Giá:119,000VND

119,000

SRF 04

SRF 04

Mã sp: CBI05001

Giá:25,000VND

25,000

KHUNG MODULE SRF 05

KHUNG MODULE SRF 05

Mã sp: CBI05003

Giá:10,000VND

10,000

MODULE KHÍ CO MQ7

MODULE KHÍ CO MQ7

Mã sp: CBI07001

Giá:149,000VND

149,000

MODULE CẢM BIẾN RƯỢU MQ3

MODULE CẢM BIẾN RƯỢU MQ3

Mã sp: CBI07003

Giá:75,000VND

75,000

CẢM BIẾN RƯỢU MQ3

CẢM BIẾN RƯỢU MQ3

Mã sp: CBI07006

Giá:38,000VND

38,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...