Linh kiện điện tử 69

Buzzer - Còi Báo

LOA 8 ÔM 1W

LOA 8 ÔM 1W

Mã sp: LOA02002

Giá:15,000VND

15,000

LOA 8 ÔM 0.5W

LOA 8 ÔM 0.5W

Mã sp: LOA02001

Giá:10,000VND

10,000

CÒI HÚ CẢNH SÁT GIORDON 12V

CÒI HÚ CẢNH SÁT GIORDON 12V

Mã sp: LOA01007

Giá:50,000VND

50,000

CÒI HÚ XÉ GIÓ MINI MOTOR SIREN MS-190 12V

CÒI HÚ XÉ GIÓ MINI MOTOR SIREN MS-190 12V

Mã sp: LOA01005

Giá:170,000VND

170,000

CÒI HÚ XÉ GIÓ MINI MOTOR SIREN MS-190 220V

CÒI HÚ XÉ GIÓ MINI MOTOR SIREN MS-190 220V

Mã sp: LOA01006

Giá:170,000VND

170,000

CÒI CẤP CỨU CHADIAN LTE 220V

CÒI CẤP CỨU CHADIAN LTE 220V

Mã sp: LOA01009

Giá:170,000VND

170,000

CÒI CẤP CỨU CHADIAN LTE 12V

CÒI CẤP CỨU CHADIAN LTE 12V

Mã sp: LOA01008

Giá:170,000VND

170,000

Còi báo động có đèn 12V

Còi báo động có đèn 12V

Mã sp: LOA01010

Giá:55,000VND

55,000

CÒI CHÍP 3V 9.5X12MM

CÒI CHÍP 3V 9.5X12MM

Mã sp: LOA01001

Giá:3,000VND

3,000

CÒI CHÍP 12V 9.5X12MM

CÒI CHÍP 12V 9.5X12MM

Mã sp: LOA01002

Giá:3,000VND

3,000

CÒI CHIP 5V 9.5X12MM

CÒI CHIP 5V 9.5X12MM

Mã sp: LOA01003

Giá:3,000VND

3,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...