Linh kiện điện tử 69

Biến Trở

BIẾN TRỞ THANH TRƯỢT B20K

BIẾN TRỞ THANH TRƯỢT B20K

Mã sp: DTR06030

Giá:35,000VND

35,000

BIẾN TRỞ VUÔNG 205-2M 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 205-2M 3362P

Mã sp: DTR06027A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 105-1M 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 105-1M 3362P

Mã sp: DTR06026A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 504-500K 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 504-500K 3362P

Mã sp: DTR06025A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 204-200K 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 204-200K 3362P

Mã sp: DTR06024A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 104-100K 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 104-100K 3362P

Mã sp: DTR06023A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 503-50K 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 503-50K 3362P

Mã sp: DTR06022A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 203-20K 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 203-20K 3362P

Mã sp: DTR06021A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 103-10K 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 103-10K 3362P

Mã sp: DTR06020A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 502-5K 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 502-5K 3362P

Mã sp: DTR06019A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 202-2K 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 202-2K 3362P

Mã sp: DTR06018A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 102-1K 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 102-1K 3362P

Mã sp: DTR06017A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ VUÔNG 501-500 3362P

BIẾN TRỞ VUÔNG 501-500 3362P

Mã sp: DTR06016A

Giá:2,500VND

2,500

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 10K

BIẾN TRỞ TAM GIÁC 10K

Mã sp: DTR06015A

Giá:1,000VND

1,000

Biến trở tam giác 100k

Biến trở tam giác 100k

Mã sp: DTR06003

Giá:1,000VND

1,000

Biến trở tam giác 50k

Biến trở tam giác 50k

Mã sp: DTR06002

Giá:1,000VND

1,000

Biến trở tam giác 5k

Biến trở tam giác 5k

Mã sp: DTR06001

Giá:1,000VND

1,000

Biến trở tam giác 1k

Biến trở tam giác 1k

Mã sp: DTR06010

Giá:1,000VND

1,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...