Linh kiện điện tử 69

AVR

KIT ATMEGA8 V2

KIT ATMEGA8 V2

Mã sp: SP010332

Giá:110,000VND

110,000

KIT ATMEGA16 V2

KIT ATMEGA16 V2

Mã sp: SP010333

Giá:145,000VND

145,000

KIT ATMEGA128 V2

KIT ATMEGA128 V2

Mã sp: SP010334

Giá:175,000VND

175,000

PIC 16F877A

PIC 16F877A

Mã sp: VĐK02001

Giá:64,000VND

64,000

KIT ATMEGA 8 V1

KIT ATMEGA 8 V1

Mã sp: KIT07001

Giá:189,000VND

189,000

KIT AVR FULLBOX

KIT AVR FULLBOX

Mã sp: KIT05001

Giá:800,000VND

800,000

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU

Mã sp: SP010363

Giá:130,000VND

130,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...