Linh kiện điện tử 69

AVR

-12% ATMEGA48 DIP-28

ATMEGA48 DIP-28

Mã sp: VĐK03016A

Giá:35,000VND

40,000

ATMEGA48PA-AU TQFP-32

ATMEGA48PA-AU TQFP-32

Mã sp: VĐK03014A

Giá:35,000VND

35,000

-36% ATMEGA8A-AU TQFP-32

ATMEGA8A-AU TQFP-32

Mã sp: VĐK03013A

Giá:27,000VND

42,000

-8% ATMEGA32

ATMEGA32

Mã sp: VĐK03003

Giá:92,000VND

100,000

-8% ATMEGA328

ATMEGA328

Mã sp: VĐK03004

Giá:55,000VND

60,000

-12% ATMEGA8535L-8AU TQFP44

ATMEGA8535L-8AU TQFP44

Mã sp: VĐK03005

Giá:35,000VND

40,000

-15% ATMEGA128a-AU TQFP64

ATMEGA128a-AU TQFP64

Mã sp: VĐK03006

Giá:110,000VND

130,000

-8% ATMEGA88 PA-PU DIP-28

ATMEGA88 PA-PU DIP-28

Mã sp: VĐK03007A

Giá:55,000VND

60,000

-10% ATMEGA8515L-8PU

ATMEGA8515L-8PU

Mã sp: VĐK03009A

Giá:90,000VND

100,000

-6% ATMEGA88PA-AU TQFP-32

ATMEGA88PA-AU TQFP-32

Mã sp: VĐK03015A

Giá:30,000VND

32,000

-3% ATMEGA1280-16AU TQFP100

ATMEGA1280-16AU TQFP100

Mã sp: VĐK03017A

Giá:175,000VND

180,000

-4% ATMEGA168-20PU DIP-28

ATMEGA168-20PU DIP-28

Mã sp: VĐK03018A

Giá:115,000VND

120,000

-11% ATTINY2313A-SU SOP-20

ATTINY2313A-SU SOP-20

Mã sp: VĐK03019

Giá:40,000VND

45,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...