Linh kiện điện tử 69

ARM-STM

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

KIT STM32F0-DISCOVERY STM32F051

Mã sp: KIT02009A

Giá:300,000VND

300,000

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

Mã sp: KIT02010A

Giá:580,000VND

580,000

-5% KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

KIT STM32F3-DISCOVERY STM32F37X

Mã sp: KIT02011A

Giá:400,000VND

420,000

-11% KIT STM8L-DISCOVERY STM8L152

KIT STM8L-DISCOVERY STM8L152

Mã sp: KIT02012A

Giá:400,000VND

450,000

KIT STM32F103RCT6

KIT STM32F103RCT6

Mã sp: KIT02013

Giá:250,000VND

250,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...