Linh kiện điện tử 69

ARM-STM

-11% STM32F103C8T6

STM32F103C8T6

Mã sp: VĐK04001

Giá:40,000VND

45,000

-14% STM32F103RCT6

STM32F103RCT6

Mã sp: VĐK04002

Giá:60,000VND

70,000

-5% STM32F103VET6 LQFP-100

STM32F103VET6 LQFP-100

Mã sp: VĐK04005

Giá:95,000VND

100,000

STM32F407VET6 LQFP-100

STM32F407VET6 LQFP-100

Mã sp: VĐK04006

Giá:150,000VND

150,000

STM32F107VCT6 LQFP-100

STM32F107VCT6 LQFP-100

Mã sp: VĐK04007

Giá:100,000VND

100,000

STM32F100C8T6 LQFP-48

STM32F100C8T6 LQFP-48

Mã sp: VĐK04008

Giá:35,000VND

35,000

-12% STM8S105C6T6

STM8S105C6T6

Mã sp: VĐK04004

Giá:22,000VND

25,000

STM8S003F3P6

STM8S003F3P6

Mã sp: VĐK04003

Giá:16,000VND

16,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...