Linh kiện điện tử 69

ADC/DAC

ADC0809

ADC0809

Mã sp: ICS04001

Giá:45,000VND

45,000

ADC0809

ADC0809

Mã sp: ICS04001

Giá:45,000VND

45,000

ADC0804

ADC0804

Mã sp: ICS04002

Giá:40,000VND

40,000

DAC0832LCN DIP-20

DAC0832LCN DIP-20

Mã sp: ICS04004A

Giá:21,000VND

21,000

ADC0832 DIP-8

ADC0832 DIP-8

Mã sp: ICS04003A

Giá:22,000VND

22,000

ADC0808 DIP-28

ADC0808 DIP-28

Mã sp: ICS04005A

Giá:45,000VND

45,000

PCF8591T SOP-16 ADC/DAC 8-BIT I2C

PCF8591T SOP-16 ADC/DAC 8-BIT I2C

Mã sp: ICS04006A

Giá:20,000VND

20,000

PCF8591T DIP-16 ADC/DAC 8-BIT I2C

PCF8591T DIP-16 ADC/DAC 8-BIT I2C

Mã sp: ICS04007A

Giá:20,000VND

20,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...