Linh kiện điện tử 69

74HC - 74LS - ULN - IC Số

SN74HC00N

SN74HC00N

Mã sp: ICS01001

Giá:4,000VND

4,000

SN74HC08N

SN74HC08N

Mã sp: ICS01002

Giá:5,000VND

5,000

74LS47

74LS47

Mã sp: ICS01003

Giá:15,000VND

15,000

SN74LS48P

SN74LS48P

Mã sp: ICS01004

Giá:15,000VND

15,000

74LS247

74LS247

Mã sp: ICS01005

Giá:12,000VND

12,000

SN74HC595N

SN74HC595N

Mã sp: ICS01006

Giá:4,000VND

4,000

74HC244

74HC244

Mã sp: ICS01007

Giá:9,000VND

9,000

74HC245N

74HC245N

Mã sp: ICS01008

Giá:4,500VND

4,500

74LS83AP

74LS83AP

Mã sp: ICS01009

Giá:15,000VND

15,000

74LS85

74LS85

Mã sp: ICS01010

Giá:15,000VND

15,000

74HC04N

74HC04N

Mã sp: ICS01011

Giá:6,000VND

6,000

74HC32N

74HC32N

Mã sp: ICS01012

Giá:4,000VND

4,000

74HC02N

74HC02N

Mã sp: ICS01013

Giá:5,000VND

5,000

74LS248P

74LS248P

Mã sp: ICS01014

Giá:16,000VND

16,000

74HC86N

74HC86N

Mã sp: ICS01015

Giá:4,000VND

4,000

SN74HC14N

SN74HC14N

Mã sp: ICS01016

Giá:4,000VND

4,000

74HC393N

74HC393N

Mã sp: ICS01017

Giá:11,000VND

11,000

SN74LS92N

SN74LS92N

Mã sp: ICS01018

Giá:11,000VND

11,000

74HC390N

74HC390N

Mã sp: ICS01019

Giá:15,000VND

15,000

74LS90

74LS90

Mã sp: ICS01020

Giá:10,000VND

10,000

74HC377N

74HC377N

Mã sp: ICS01021

Giá:11,000VND

11,000

74HC132

74HC132

Mã sp: ICS01022

Giá:7,000VND

7,000

74HC164N

74HC164N

Mã sp: ICS01023

Giá:4,000VND

4,000

74LS30

74LS30

Mã sp: ICS01024

Giá:7,000VND

7,000

Trang đầu ◄1 2 Trang cuối
https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...