Linh kiện điện tử 69

74HC - 74LS - ULN - IC Số

74HC390N

74HC390N

Mã sp: ICS01019

Giá:15,000VND

15,000

74LS90

74LS90

Mã sp: ICS01020

Giá:10,000VND

10,000

74HC132

74HC132

Mã sp: ICS01022

Giá:7,000VND

7,000

74LS95

74LS95

Mã sp: ICS01039

Giá:30,000VND

30,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...